Boshti Paga 5 - për Shqipëri
bp5al
Përmbajtja

Kalkulatori i Pagës - All in One
komunikon dhe i hedh direkt llogaritjet në Listën e Pagave. Aktivizohet si dritare ndihmëse dhe përfshin të gjitha llogaritjet e mundshme:

Nëse jeni të interesuar, ju lutem na shkruani në info@boshti.com për një prezantim më të zgjeruar të aplikacionit.


shkarko këtu versionin e kaluar: Boshti Paga 4
Falas deri në 5 punonjës

shkarko këtu versionin e kaluar: Boshti Pagat 3.01 AL
Falas deri në 10 punonjës