Boshti Paga 5 - për Shqipëri
Përmbajtja

Kalkulatori i Pagës - All in One
komunikon dhe i hedh direkt llogaritjet në Listën e Pagave. Aktivizohet si dritare ndihmëse dhe përfshin të gjitha llogaritjet e mundshme:


Nëse jeni të interesuar, ju lutem na shkruani në info@boshti.com për një prezantim më të zgjeruar të aplikacionit.