Boshti Paga 5 - për Kosovë
Program për Paga / Burime njerëzore - MS Access


Çfarë e veçon këtë aplikacion sipas klientëve tanë:
Nëse jeni të interesuar ose keni nevojë për informata shtesë, ju lutem na shkruani në info@boshti.com

Përmbajtja / Manual përdorimi

Kyçja në program

Hyrja në program bëhet përmes personave të autorizuar. Administratori, që është nga stafi i Kompanisë, ka të drejtën e krijimit të përdoruesve të rinj, heqjen e tyre, dhe ndryshimin e fjalëkalimeve

Video Tutorial 1
Kyçja në program dhe menaxhimi i përdoruesve


Shënimet bazë

Përmbajnë të dhënat personale të punëtorëve. Këto shënime bazë pastaj barten në çdo muaj të llogaritjes së pagave, nëpër raporte dhe gjenerimin automatik të dokumenteve në Word për burime njerëzore

Video Tutorial 2
Shënimet bazë (regjistrimi i punonjësve)


Kalkulatori All in One

Llogaritja e pagave për të gjitha rastet e mundshme. Kalkulator që komunikon dhe i hedh direkt llogaritjet në Listën e Pagave. Aktivizohet si dritare ndihmëse dhe mundëson:
Video Tutorial 3
Kalkulatori All in One (llogaritja e pagave)


Raportet Mujore

Video Tutorial 4
Shënimet bazë (regjistrimi i punonjësve)


Raportet Vjetore

Video Tutorial 5
Shënimet bazë (regjistrimi i punonjësve)


Moduli për Burime Njerëzore

(Boshti Paga 5 Pro) si shtesë në programin e pagave, që përfshin gjenerimim dhe plotësimin automatik të Word dokumenteve që ruhen në folder të veçantë si templates:
Video Tutorial 6
Shënimet bazë (regjistrimi i punonjësve)