Veglat e mëposhtëme janë zhvilluar nga ne ndër vite dhe janë ende në përdorim të gjerë si në Kosovë dhe në Shqipëri.
Kalkulatorët e thjeshtë për paga, si dhe programet e mbajtjes së kontabilitetit bazik ju ofrohen falas.  Për të gjitha vazhdojmë të ofrojmë mbështetje ndërsa për t’ju ofruar zgjidhje specifike  për nevojat tuaja për  burime njerëzore dhe financa duhet të na kontaktoni.

Produkte financiare për Shqipëri

Paga ime

Përllogaritës Online i Pagës

Programi për paga 4

Falas deri në 5 punonjës

Programi për paga 5 Pro

Falas deri në 5 punonjës

Produkte financiare për Kosovë


Përllogaritës online i pagës


Program për paga

Boshti Paga 2.01
falas për deri në 5 punëtorë


Program për paga

Boshti Paga 5 Pro
falas për deri në 5 punëtorë


Program për market

Moduli i Pagave për QuickBooks®

Ekskluziviteti i shitjes për modulin e pagave për OJQ i takon Melita&Partners SH.P.K. Për më shumë informata kliko këtu ose na kontaktoni direkt info@melita-partners.com

Programi i Pagave për Kosovë

Kalkulimi i pagave sipas evidencës së orëve të punës për cdo ditë, alternativë për punëtorët me pagë fikse, evidenca e pushimeve, kontratat e punës, të gjitha raportet e nevojshme për Administratën Tatimore, bankë dhe punëtorë.
ne përputhje me kërkesat legjislative

?

10 punëtorë

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

 

20 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

Pagat


Përmbajtja dhe manuali i përdorimit


Download


30 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

 

50 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

Boshti Pagat 2.01

Aplikacioni i plotë për paga për Kosovë.

Falas për komplet vitin