Veglat e mëposhtëme janë zhvilluar nga ne ndër vite dhe janë ende në përdorim të gjerë si në Kosovë dhe në Shqipëri. Kompania ka vendosur që t’i jap falas për të gjith të interesuarit. 
Kalkulatorët e thjeshtë për paga, si dhe programet e mbajtjes së kontabilitetit bazik ju ofrohen pa ndonjë limitim. Për të gjitha vazhdojmë të ofrojmë mbështetje ndërsa për t’ju ofruar zgjidhje specifike  për nevojat tuaja për  burime njerëzore dhe financa duhet të na kontaktoni.

Produkte financiare për Shqipëri

(të dizajnuara për tregun dhe në përputhje me ligjet në fuqi) 

 

Paga ime

 

Përllogaritës Online i Pagës

Programi për paga 4

 

Falas deri në 5 punonjës

Programi për paga 5 Pro

 

Falas deri në 5 punonjës

Produkte financiare për Kosovë


 

 
 
Përllogaritës online i pagës


 

Program për paga

Boshti Paga 2.01
falas për deri në 5 punëtorë


 

Program për paga

Boshti Paga 5 Pro
falas për deri në 5 punëtorë


 

 
 
Program për market

Programi i Pagave për Kosovë

Kalkulimi i pagave sipas evidencës së orëve të punës për cdo ditë, alternativë për punëtorët me pagë fikse, evidenca e pushimeve, kontratat e punës, të gjitha raportet e nevojshme për Administratën Tatimore, bankë dhe punëtorë.
ne përputhje me kërkesat legjislative

10 punëtorë

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

 

20 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

Pagat 

Përmbajtja dhe manuali i përdorimit


Download


30 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

 

50 PUNËTORË

Shkarko programin për deri në 10 punëtorë

 

Boshti Pagat 2.01

Aplikacioni i plotë për paga për Kosovë.

Falas për komplet vitin