Boshti Booking 1
Program për Hotelieri
Menaxhimi i Qeradhënieve / Rezervimeve


Çfarë e veçon këtë aplikacion:
Nëse jeni të interesuar ose keni nevojë për informata shtesë, ju lutem na shkruani në:

info@boshti.com

WhatsApp
+383 44 210 922

Përmbajtja / Manual përdorimi (video)
kliko këtu