Perllogaritesi

Përllogaritës online i pagës Shqipëri

kliko këtu
Risi shkarko këtuProgrami i Pagave për Kosovë

Kalkulimi i pagave sipas evidencës së orëve të punës për cdo ditë, alternativë për punëtorët me pagë fikse, evidenca e pushimeve, kontratat e punës, të gjitha raportet e nevojshme për Administratën Tatimore, bankë dhe punëtorë.

në përputhje të plotë me kërkesat legjislative

Boshti Pagat 2.01 Falas

për komplet vitin

Na kontaktoni në: boshti@boshti.com; Tel:+377 (0) 44 210 922

"BOSHTI" është kompania pasardhëse e "General Software" e cila është aktive në treg që nga viti 2009. Kompania zhvillon aplikacione standarde për bizneset, aplikacione sipas kërkesave specifike, aplikacione për telefona smart si dhe kryen studime në fushën e shkencës dhe teknologjisë.